Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď majitele Cestovní kanceláře VTT na naší reklamaci

 

 Omlouvám se všem návštěvníkům tohoto mého samizdatu. Uveřejňuji sem něco, co sem nepatří. Vyprovokovali mne k tomu účastníci jedné internetové recenze. Všem, kteří mají dobrodružnou povahu, doporučuji zakoupit si dovolenou u CK VTT Praha. K této reklamaci dovolené si můžete najít mé dokumentární video s názvem Kolymbia sky 2 To je ten hotel, o který se jedná. Podle katalogu hotel rodinného typu v klidné oblasti. Hotel opravdu pěkný. Pro Čechy od VTT ovšem pouze pokoje nad žumpou v nesnesitelném kraválu.

Odkaz na video: http://www.youtube.com/watch?v=WsvIBYDgpXY

 

Toto nám odpověděl na naší reklamaci pan majitel CK VTT, pan Demetrios Lambrou:

 
V Praze dne 1. listopadu 2010
 
Vážený pane,
 
obdrželi jsme Vaši reklamaci ze dne 4.10.2010 týkající se zájezdu na řecký ostrov Rhodos, hotel Kolymbia Sky, v termínu 20.9. – 30.9.2010. Reklamace byla podána rovněž v zastoupení Mgr. Jiřiny V............ pana Františka S........... (Hudlice), pana Radoslava M...... (Hradec Králové), paní Jany M............. (Hradec Králové) a paní Martiny V...........
 
Po pečlivém prostudování Vaší reklamace jsem dospěl k závěru, že je neoprávněná a že žádná z Vámi překládaných skutečností není důvodem pro poskytnutí jakékoliv finanční kompenzace (slevy).
 
Pokud bych se měl vyjádřit k jednotlivým bodům reklamace:
 
1) Poskytnuté ubytování bylo zcela v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou. V kompetenci cestovní kanceláře není přidělení konkrétního pokoje. Cestovní kancelář nemůže jakkoliv ovlivnit umístění pokoje v konkrétním patře či v určité části hotelového komplexu.
 
V blízkosti hotelové komplexu se nenachází žádná čistička odpadních vod, jak uvádíte. Co se týká problému se zápachem, nejednalo se problém trvalý, nýbrž občasný (v návaznosti na momentální povětrnostní situaci v místě). Bohužel za tuto skutečnost cestovní kancelář neodpovídá, není schopna ji předvídat či jakýmkoliv způsobem ovlivnit.
 
2) Do pořádání animačních programů sousedními hotelovými zařízeními není cestovní kancelář oprávněna zasahovat. Na ostrově Rhodos je stanovena povinnost dodržovat noční klid od 24:00 hodin. Do tohoto okamžiku je pořádání animačních programů, které se z Vašeho pohledu mohou jevit jako nadměrně hlučné, zcela legální. Je nutno brát v potaz, že ostrov Rhodos je vyhledávanou destinací velkého množství zejména mladých lidí, kteří oceňují jeho „noční život“ vyznačující se řadou barů a diskoték.
 
Pokud jste se cítili být nadměrně rušeni, bylo možno zavřít protihlukové dveře, neboť klimatizace byla ve všech pokojích zcela funkční, a to po celých 24 hodin denně (navzdory tomu, že v katalogu je uvedeno, že klimatizace je v období od  15.06. - 15.09. funkční pouze od 15:00 - 17:30 a od 22:30 - 05:30 hodin). Tato nadstandardní služba Vám tedy byla poskytnuta zdarma, stejně jako televizní přijímač se satelitem či používání trezoru umístěného v pokoji. To však uvádím pouze na okraj.
 
Ani v tomto případě nenese cestovní kancelář za hluk z okolních rekreačních zařízení odpovědnost a v této skutečnosti opět nelze spatřovat porušení uzavřené cestovní smlouvy .
 
3) Rovněž jste vyjádřil svou nespokojenost nad tím, že na Vaši žádost nedošlo k výměně pokojů.
 
Bohužel, jak jsem uvedl výše, dispozice s pokoji je plně v kompetenci daného ubytovacího zařízení. V daném případě delegátka cestovní kanceláře vyvinula maximální úsilí, aby bylo Všemu požadavku vyhověno, avšak výměna pokojů (zejména s ohledem na skutečnost, že se mělo jednat o výměnu více pokojů najednou) nebyla možná. Následně sice bylo recepcí hotelu nabídnuto jisté dílčí řešení (v rámci možností v daném okamžiku). Toto však z Vaší strany nebylo akceptováno.
 
 
4) Vaše reklamace se rovněž týkala (fakultativního) výletu do hlavního města ostrova Rhodos. Na tomto místě zdůrazňuji, že naší cestovní kanceláří není na Ostrově Rhodos pořádán žádný výlet.
 
Uvedený výlet byl organizován cestovní kanceláří Travelexchange, na což jste byli delegátkou naší cestovní kanceláře upozorněni již při první informační schůzce. Paní delegátka se výletu zúčastňuje z důvodu překladu výkladu do českého jazyka.
 
Namítáte-li, že výlet byl chybně organizován s ohledem dobu podávání večeře ve Vašem hotelu, potom s ohledem na výše uvedené, zdůrazňuji, že organizace výletu do hlavního města probíhala zcela nezávisle na průběhu námi pořádaného zájezdu či denního chodu hotelu. Bylo tedy na Vaší vůli, zúčastníte-li se výletu či budete čerpat večeři. Bohužel hotel možnost balíčku místo standardního čerpání jídla nenabízí a není tedy možné se této služby po hotelu domáhat.
 
 
V neposlední řadě bych se rád vyjádřil k Vašemu hodnocení delegátky, paní Martiny Faitové. Paní Faitová je zkušenou delegátkou cestovní kanceláře, která je klienty hodnocena velmi pozitivně. Je mi líto, že jste nebyl s jejím působením spokojen, nicméně Vás mohu ujistit, že nic, co ve Vaší reklamaci uvádíte, nenasvědčuje tomu, že by jakkoliv pochybila či že by se jakkoliv zpronevěřila vysoce profesionálnímu přístupu, který cestovní kancelář od svých delegátů vyžaduje. Berte prosím na vědomí, že delegáta je třeba brát jako jakéhosi úředníka cestovní kanceláře, který působí v místě Vašeho pobytu. Delegát není v destinaci pouze pro turisty, ale velká část jeho práce spočívá v organizování věcí týkající se chodu v dané destinaci, v komunikaci se smluvními partnery cestovní kanceláře. 
 
 
 
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že naše cestovní kancelář má stálý zájem na poskytování kvalitních služeb zákazníkům a deklaruje ochotu jim vyjít vstříc, přičemž nás velice mrzí, že jste nebyli s poskytovanými službami spokojeni.
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                   
                                                                  VENUS TRADE AND TOURS, spol. s r.o.

Za: Demetrios Lambrou, jednatel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Já dodávám, že v následném soudním řízení si soud vyžádal stavební plán hotelu Kolymbia sky, ze kterého vyplynulo, že smrdící čistička odpadních vod je umístěna přímo pod okny, kde jsou dle smlouvy ubytovávání klienti CK VTT. Viz video. Přesto nám soudce soudu pro Prahu 2 JUDr. Ondřej Růžička "utřel nudli". Výňatek z jeho rozsudku:  

Nad rámec odůvodnění soud podotýká, že náhled žalobců na věc v tom směru, že jejich i dle jejich tvrzení takřka neobývatelný pokoj mohl hotel přidělit rekreantům, kteří do hotelu nově přijeli a jim dát pokoj jiný, je argumentace nadmíru absurdní a sobecká, objektivně na situaci pokoje nic neřešící.

                                                                                 soudce JUdr Ondřej Růžička

                                                                                    Obvodní soud pro Prahu 2

Uvádím zejména proto, abych všechny naivky varoval. Práva se nedovolají. Je nutno zvážit spolehlivou cestovku. Jinak nemáte šanci.

Že to na klienty CK VTT je tak domluveno, vyplývá ze smlouvy mezi hotelem a CK VTT. Přikládám výňatek ze smlouvy mezi řeckým majitelem VTT a řeckým majitelem hotelu Kolymbia sky (zjištěno nahlédnutím do soudního spisu. Tato smlouva tam byla založena):

SPECIÁLNÍ NABÍDKY:

1) Pro novomanžele a hosty, kteří již byli v hotelu dříve ubytováni -láhev místního vína a ovocný koš -ZDARMA
 
Veškeré uvedené ceny jsou v EURO za osobu. Všechny sazby jsou včetně DPH, veškerých dalších daní, poplatků za služby a polopenze ve formě švédského stolu, a jedná se o čisté částky pro hotel (bez provize za zprostředkování).
Hotel se zavazuje neposkytnout nižší ceny nebo výhodnější podmínky jiným českým cestovním kancelářím nebo agenturám přímo či prostřednictvím třetí osoby.
3) PLATEBNÍ PODMÍNKY .

GARANTOVANÉ POKOJE .......

 

podpisy.jpg