Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 1. 2010
Proč nejsou peníze ve zdravotnictví (nejen)
 
 V úvodu jsem zmínil, že mne stát naučil nejen číst, ale i počítat. Také jsem prohlásil, že to považuji od státu za velkou chybu.
Dneska tedy budeme počítat. Budou to velké počty. Tak velké, že mi možná mnoho spoluobčanů ani nebude věřit.
O co jde? Všichni jsme přesvědčováni, jak děsivý je státní rozpočet, v jakém jsme propadu. Jaká katastrofa se na nás valí a jak musíme všichni utáhnout opasky. Těm nejméně majetným, těm na samém dnu příjmových hladin v České republice už začal stát opasek utahovat sám.
 Správně jsme informováni, že stát může vydat pouze tolik, kolik od nás vybere. Protože vydává více, musí si půjčit a půjčky splácet. V každém případě jde o rovnováhu příjmů a výdajů. Stát se rozhodl řešit situaci snižováním výdajů. Aby se to zaplatilo. A hned také rozhodl, kdo to má zaplatit. Samozřejmě ti nejchudší. Starobní důchodci. 
 Protože každá váha má dvě strany, problém lze řešit buď snížením výdajů, nebo zvýšením příjmů. Cesta, kdy se zvyšují výdaje a zároveň snižují příjmy, končí bankrotovou spirálou.
 Co se tedy rozhodl stát? O příjmech se nezmiňovat, a zastrašovat veřejnost, že ona je ta, která má platit.
Stát zcela nepokrytě zamlčuje, že zde došlo v minulých třech letech k obrovskému příjmovému antitřesku.
Parlamentem byla totiž násilím protlačena „daňová reforma“. Nebo též reforma veřejných financí. V čem spočívala?
 
1)      Byl stanoven „strop“ zdravotního pojištění.
2)      Tentýž „strop“ byl stanoven i pro sociální pojištění
3)      Byla zavedena „rovná daň“.
 
 S těmito informacemi se zachází velice opatrně, neustále jsme přesvědčováni, že jsme to my, kteří si žili nad poměry a tím zavinili současné problémy. A že my za to také musíme pykat. Pokusím se tedy vysvětlit, co uvedené pojmy znamenají.
 „Strop“ zdravotního i sociálního pojištění, nebo též „zastropování systému obou pojištění“ znamená, že všichni platíme 13,5% svého příjmu na zdravotní pojištění a 29,6% na sociální pojištění.
 Tady jsem se dopustil chyby, protože všichni tak neplatíme. Ti s nejvyššími příjmy platí méně. Výrazně méně. Až odhalím o kolik méně, podlomí se Vám kolena.
Co znamená „strop“? To znamená, že ti, kteří berou více, než „strop“ už z částky nad tuto sumu neplatí ani zdravotní, ani sociální pojištění.
Pro rok 2008 byl „strop“ pro oboje pojištění stanoven na 86.240,-Kč/měs., tedy 1.034.880,-Kč/rok.
Pro rok 2009 94.220,-Kč/měs, 1.130.640,-Kč/rok
Zdá se to nepředstavitelné? Podle statistického úřadu se v ČR vyplácí 60.000 mezd přesahujících 120.000,-měs. Jenom co proniklo do tisku: Pan Žaluda (ředitel drah) 400.000,-Kč/měs, pan Dvořák (ředitel Dopravního podniku Praha) 400.000,-měs. Piloti 250.000,- až 400.000,-Kč/měs. Radomír Lašák 400.000,-Kč/měs. Kromě odměn za sezení v dozorčích radách, zlatých padáků apod.
Jak se projevuje „strop“ v praxi? Zmíněný pracovník po dosažení „stropu“ už neplatí vůbec žádné zdravotní, ani sociální pojištění.
Aby bylo patrné, co to znamená pro státní rozpočet, sestavil jsem tabulku. Tady je:

2008

Ztráta fondu zdravotního pojištění po zavedení "stropu"

ZP v %   mzdy

 

Zdravotní pojištění

Pojištění celkem po zavedení stropu

Ztráta fondu pojištění

Ztráta z 60.000 mezd

Celková ztráta za rok

Kolik důchodců musí zaplatit poplatek 30,-Kč, aby se ztráta vyrovnala

 

Celkem

1

2

3

4

5

6

Za 1 mzdu

Za měsíc

Za rok

Hrubá mzda

 

Zdrav. poj.

Zdrav. poj.

 

 

7

8

9

10

20 000

2 700

2 700

0

0

0

0

0

0,00

13,50

50 000

6 750

6 750

0

0

0

0

0

0,00

13,50

80 000

10 800

10 800

0

0

0

0

0

0,00

13,50

86 240

11 642

11 642

0

0

0

0

0

0,00

13,50

100 000

13 500

11 642

1 858

111 456 000

1 337 472 000

62

3 715 200

44 582 400

11,64

130 000

17 550

11 642

5 908

354 456 000

4 253 472 000

197

11 815 200

141 782 400

8,96

150 000

20 250

11 642

8 608

516 456 000

6 197 472 000

287

17 215 200

206 582 400

7,76

180 000

24 300

11 642

12 658

759 456 000

9 113 472 000

422

25 315 200

303 782 400

6,47

200 000

27 000

11 642

15 358

921 456 000

11 057 472 000

512

30 715 200

368 582 400

5,82

230 000

31 050

11 642

19 408

1 164 456 000

13 973 472 000

647

38 815 200

465 782 400

5,06

250 000

33 750

11 642

22 108

1 326 456 000

15 917 472 000

737

44 215 200

530 582 400

4,66

280 000

37 800

11 642

26 158

1 569 456 000

18 833 472 000

872

52 315 200

627 782 400

4,16

300 000

40 500

11 642

28 858

1 731 456 000

20 777 472 000

962

57 715 200

692 582 400

3,88

400 000

54 000

11 642

42 358

2 541 456 000

30 497 472 000

1 412

84 715 200

1 016 582 400

2,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Rok 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

20 250

12 720

7 530

451 800 000

5 421 600 000

 

 

 

8,48

                   
Co pohledem do této tabulky zjistíme?

 

  Téměř všichni platíme do fondu zdravotního pojištění 13,5% svého hrubého příjmu. Říkám téměř všichni, neboť pro tzv. „vysokopříjmové“ skupiny to neplatí. Platba zdravotního pojištění končí u sumy 86.240,-Kč/měsíc v roce 2008. Pro rok 2009 byl tento strop zvýšen na 94.220,-Kč/měs.

  Pokud berete více, z částky nad tuto sumu neplatíte už vůbec nic. Praxe je taková, že se počítá roční příjem, tedy uvedené částky krát 12. Dosáhnete-li této sumy dál už nic neplatíte.

Pro rok 2008 tedy 1.034.880,-Kč, pro rok 1.130.640,-Kč. Jste-li úspěšní a berete 400.000,-Kč/měs, jako pan Lašák, Dvořák, nebo Žaluda, dosáhnete této mety březnu. Za leden, únor. březen tedy zaplatíte 13,5% svého platu na zdravotní pojištění tak, jako všichni Vaši spoluobčané. Za březen už dokonce o něco méně. Od dubna až do konce roku už neplatíte vůbec nic. Výplatu strčíte za žebro a zdravotní pojišťovna vám může být ukradena.

  Kromě etického problému – strana občanů demokraticky rozhodla, že i v demokratickém státě, kde jsme si všichni rovni, mohou být někteří rovnější – je zde obrovský dopad do financování zdravotnictví. A tak zatím co nás trio J+C+Š označuje za viníky, že jsme problémy způsobili my tím, že si chodíme pro Paraleny k lékaři, tabulka nám říká něco jiného. (Co mi napsal pan doktor Julínek vyvěsím na další stránce).

  Statistický úřad udává, že v Česku se vyplácí 60.000 mezd nad 120.000,-/měs. Pro srovnání uvažuji průměr nadprůměrných mezd 150.000,-Kč/měs. V tabulce jsem zvýraznil modře. Ztráta ZP z jedné mzdy je 8.608,-Kč/měs. 103.296,-Kč/rok. Z jedné nadprůměrné mzdy!!! Při 60.000 mzdách to znamená 6.197.472.000,-Kč. Já to raději napíši: 6 miliard, sto devadesát sedm milionů, čtyři sta sedmdesát dva tisíc korun.

  Ve sloupcích 7,8,9 uvádím, kolik starobních důchodců musí zaplatit 30,-Kč, aby se ztráta vyrovnala. Sloupec 9 říká, že 206.582.400. (dvěstě šest milionů pětset osmdesát dva tisíc). Protože důchodců tolik není, musí každý zaplatit několikrát. U lékaře a v lékárně za každý lék. A musí to udělat několikrát do roka.

Po tomto zjištění jsem poněkud znejistěl a nahlodávají mne pochybnosti, zda jsem to já, kdo způsobil problémy ve zdravotnictví tím, že jsem si nezodpovědně chodil pro Paralen k lékaři. Dokonce nevím, jak si vysvětlit tvrzení a spokojenost J+C+Š, jak báječně poplatky fungují. A kde se vzaly ty peníze, které se ušetřily.

Každopádně tabulka dokládá, že příjmy fondu zdravotního pojištění byly v roce 2008 o 6 miliard 197 milionů a v roce 2009 o 5 miliard 421 milionů nižší, než v roce 2007 a než by odpovídalo vyplaceným mzdám. Z těchto mezd se počítá průměrná mzda.

  Ve sloupci 10 jsem pro názornost uvedl, jaké % z platu představuje zdravotní pojištění. Až do měsíčního příjmu 86.240,-Kč platíme všichni 13,5%. ale při 150.000.-Kč/měs., již jenom 7,76%. Pan Lašák, Dvořák a Žaluda už pouze 2,91%. Ženě v kase hypermarketu a jejím dětem utrhne stát na zdravotnictví 13,5%. 

PS.: Veřejnost si často plete zdravotní pojištění a nemocenskou. Zde je výpočet zdravotního pojištění, které je určeno na financování zdravotnictví. Tzv. nemocenské pojištění je 3,4%, které se platí v sociálním pojištění. Z toho se platí tzv. „nemocenská“, tedy dávky při marodění.

 

Jan Sladký