Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobře připravený tunel?

 

  Tak dneska (14.února 2009) mě tedy dostali. Už jsem uvedl, že stát udělal velikánskou chybu, když mě naučil počítat. Kdybych byl matematický idiot, mohl jsem se tetelit, jak se o mne dojemně stará strana demokratických občanů. Jak statečně, s nasazením vlastního života, brání těm pomateným socanům, aby přivedli stát do bankrotu svým nesmyslným sociálním populismem. Jak vlastním tělem, i za cenu vlastního zesměšnění  paralyzují obstrukcemi chod Parlamentu, dělají ze sboru našich volených zástupců sbor šašků, jen aby jim nedovolili přidat důchodcům, rodinám s dětmi nebo nemocným, nebo dokonce zrušit poplatky ve zdravotnictví. Protože by to přivedlo stát do bankrotu. Tyto skupiny občanů je nutno udržovat na hranici existenčního minima, protože si nic lepšího nezaslouží.

  Dokonce jsem mohl věřit jejich proklamovanému heslu ŘEŠENÍ MÍSTO STRAŠENÍ. A věřit jim, že to vyřeší.

  Sice bych asi nechápal, čím straší Sociální demokracie, když chce přidat důchodcům, vrátit mateřskou na původní výši a platit nemocenskou za celou dobu nemoci tak, jak tomu bylo vždycky. Asi bych ani nepochopil, v čem spočívá řešení, jestliže nám modrá státostrana neustále vyhrožuje, jak dopadneme, když dovolíme socanům jejich nápady, ale jak jsem uvedl, jako idiotovi by mi to bylo jedno.

  Dnes mě ale dostali. Ve večerních zprávách, patrně nedopatřením, proklouzla nenápadná informace jejíž význam jsem si, přiznávám, až dodnes plně neuvědomoval. Stručná zprávička připomněla, že nyní, tedy v  r. 2010 budou OSVČ (živnostníci) platit daně, od kterých byly v roce 2009 jakoby „osvobozeny“. Součástí Topolánkova batohu bylo totiž ustanovení, dle kterého v roce 2009 nebyly OSVČ povinny platit zálohy na daň, tak jako tomu bylo dosud. Zálohy na daň se platily čtvrtletně.

  Co to znamená? OSVČ (drobným živnostníkům) to žádnou úlevu nepřinese. Budou platit stejnou daň jako dosud. Jenom tuto daň zaplatí jednorázově až po podání daňového přiznání. To se podává do konce března následujícího roku. Dokonce při použití daňového poradce až do konce června následujícího roku.

   Částka, která se takto očekává, se odhaduje na 40-60 miliard. Korun.

  Jaký je následek tohoto „opatření“? Protože v roce 2009 neplatily OSVČ zálohy na daň, o tuto částku se snížil v roce 2009 příjem státního rozpočtu.

  Naopak o tuto částku se navýší příjem státního rozpočtu v roce letošním, tedy 2010. To dává zajímavé možnosti. 

  Bilanci státního rozpočtu roku 2009 sníženou o uvedený příjem záloh OSVČ použila (záměrně?) modrá státostrana zřejmě vedena svým heslem ŘEŠENÍ MÍSTO STRAŠENÍ prostřednictvím svého ministra financí Janoty k psychickému nátlaku na veřejnost. Aby si národ uvědomil, jak jsme na tom hrozivě a jak se řítíme do státního bankrotu. A aby byl národ ochoten přijmout, že nelze přidat důchodcům, dětem a nemocným. Jak je potřeba utáhnout si opasky, protože ti na samém dně příjmových hladin si žili příliš rozmařile. A to je nutno zatrhnout. A ubránit před socany, kteří by chtěli těmto skupinám přilepšit. (Všimněte si, jak je tato brutální argumentace účinná. I důchodci píší: „Nechci, aby můj třináctý důchod splácely moje děti.“ Tato paní ani netuší, že ona i její děti již splácí 50 miliard, které strana, která nechce strašit, ale řeší, odpustila těm "nejúspěšnějším" z nás. V "rovné" dani a "stropu" sociálního i zdravotního zabezpečení.

  A naopak, očekávaným příjmem odložených plateb daní OSVČ v roce 2010 lze snadno demonstrovat, jak byla opatření účinná, jak se snížil schodek státního rozpočtu, a je možno kohokoli, kdo by se pokusil zvrátit „opatření“ vyplynulá z Janotova balíčku a přidat těm nejchudším napadnout, že chce opět vrhnout stát do dluhů, které nás zahubí.

  Hlavou mi neustále vrtá otázka, proč to ten Janota dělá. Vždyť přece musí vědět, proč jsou příjmy roku 2009 nižší a musí vědět i to, že tyto příjmy mu přijdou letos. Je ministr. Má nejlepší informace. A jistě pátral, proč se příjmy státního rozpočtu v r. 2009 náhle snížily.

  Hlavní idea modré státostrany ŘEŠENÍ MÍSTO STRAŠENÍ se projevuje všude. Je zřetelné, že mají společný, centrálně vypracovaný postup.

  28.ledna 2010 v pořadu Máte slovo věnovaném starobním důchodům, vystupoval ředitel odboru ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Král a „liberální“ ekonom Miroslav Ševčík. Předkládali tam stranické ŘEŠENÍ problému starobních důchodů. Řešení v jejich podání spočívalo v tom, že neustále ukazovali grafické znázornění předpokládaného demografického vývoje. Tímto grafem dokazovali, že éra starobních důchodů končí, neboť za 30-40 let už bude tolik důchodců, že na jednoho už bude pracovat pouze 1,2 produktivního pracovníka. A oni z tohoto grafu vyvozovali, že důchodový systém se zhroutí a že již nyní si musí každý šetřit na svůj důchod, neboť od státu nedostane nic.

  Zejména vrcholový odborník na modrou ekonomii Ševčík se přímo bavil tím, jak je situace hrozivá a jak jsou naivní, ba přímo dementní ti, kteří si myslí, že když platí sociální pojištění, dostanou ve stáří také důchod. Ševčíkovi přímo plály oči, když jim mohl sdělit, že nedostanou nic.

   I tady mi vrtá hlavou, proč to dělají. Vždyť to jsou vzdělaní lidé a musí tedy vědět, že to, co vykládají, je záměrné zkreslování situace. Zejména Lékař ekonomických věd Ševčík musí vědět, že zamlčuje podstatný fakt. Jistě však dobře ví, že takovouto argumentací zastraší většinu a tato většina snáze přijme, když jí budou „utaženy opasky“. Tak proč to, sakra, dělají?

  Vždyť i pan Ševčík, o němž sem přesvědčen, že jeho stranická disciplina je daleko vyšší, než jeho smysl pro čest, musí vědět, že to, co veřejně tvrdí a zastrašuje tím veřejnost, platí pouze za jediného předpokladu. Že totiž vývoj lidstva, ekonomiky, vědeckého pokroku, a všech jiných směrů rozvoje lidstva ustrne na dnešní úrovni.

  To je marxistické myšlení. Stejné chyby se dopustil Marx, když studoval v textilních manufakturách v Anglii podklady ke svému Kapitálu. Naprosto perfektně popsal podstatu vznikajícího kapitalistického systému. Dokonce předpověděl vznik společenských tříd. Ovšem totálně se zmýlil v řešení vznikajícího sociálního znesváření. Vycházel totiž z momentálního stavu společnosti. Vůbec nepřepokládal prudký, razantní nástup vědecko technické revoluce, prudký rozvoj techniky a technologie a tím i raketový růst produktivity, která změní od základu jeho předpokládané rozvrstvení společnosti. Že dělnická třída v jeho pojetí nejenže ztratí svou majoritu, z čehož vycházelo jeho přesvědčení, že by měla vládnout, ale stane se zakrátko velice minoritní. Že se prudce rozvine významný celosvětový společenský prvek trh, který bude významným korigujícím prvkem produkce. Že se prudce rozvine nový vědní obor ekonomika, která bude mapovat tyto nově vznikající vztahy. Že není třeba revoluce s násilným zestátněním výrobních prostředků. Že tržní hospodářství samoregulací zajistí průsak sociálních prvků do chodu hospodářství tak významným způsobem, že hospodářské vztahy kapitalistických států v současném stavu obsahují tolik sociálních prvků, že se o tom táboru socializmu ani nesnilo.

  Marx toto vše nevěděl, proto vyvodil scestné závěry. Proč ale tak činí Ševčík? Zřejmě je mu Marxova metoda prosazování názorů a tím manipulace veřejným míněním velice blízká.

 Stejnou logikou ekonomického supermana Ševčíka a Marxe mohl kdokoli v roce 1950 dokladovat a graficky znázornit, že do roku 2010 lidstvo vyhyne, neboť se navzájem povraždí z nedostatku potravin.
  V roce 1950 pracovalo v zemědělství 46% obyvatel Československa. Přitom byl nedostatek potravin. Potraviny byly na příděl, vydávaly se t. zv. potravinové lístky. (viz strana Všem narozeným po Sametu). Kdokoli mohl tehdy graficky vyjádřit, a dokázat, že v roce 2010 bude v zemědělství pracovat pouze 2,6% občanů ČR, což je současná skutečnost, a mohl snadno přesvědčit kohokoli, že se musí postarat každý sám o sebe, protože nebude v silách státu zajistit dostatek potravin a pokud si nezačne pěstovat v truhlíku na okně zeleninu a na balkonu své prase, jeho dny jsou sečteny.

  Přestože v současnosti pracuje v zemědělství pouze 2,6% občanů, potravin je nadbytek. Jak je to možné? Inu lidstvo udělalo od roku 1950 obrovský pokrok. Pole už se neorají koňským, ba dokonce tehdy velmi častým kravským potahem, obilí se neseče kosou, neváže do snopů a na poli už neuvidíte stát panáky. Dnešní mládež už ani neví, co to bylo. Rozvinula se technologie, vzrostla produktivita, využily se poznatky vědeckého výzkumu a průmyslového rozvoje.

  I mistr ekonomického žonglu Doktor Ševčík, přece musí znát úrokové zhodnocování jistiny. Nebo by alespoň měl něco takového tušit. Jestli mu ovšem nedělala ve škole problémy matematika, jako jinému ambicióznímu ekonomovi Sobotkovi musí vědět, že při úroku 2,34% se jistina za 30 let zdvojnásobí.

   Že tedy ŘEŠENÍ situace, kterou vyjadřuje jejich graf (který je velice pravděpodobný a nelze jej zpochybňovat), je jediné: Zajistit po celých 30 roků  růst ekonomiky nejméně o 2,34% ročně.  Za 30 let bude produktivita dvojnásobná, i HDP dvojnásobný. Pak místo dnešních dvou produktivních občanů na jednoho důchodce stačí předpokládaných 1,2 i s dostatečnou rezervou.

  Tak proč, sakra, to ten Ševčík dělá?

  I šéf jejich partaje hřímal na konferenci v Brně věnované současnému šlágru této strany Vize 2020, že hlavní úkol Vize je rapidně snížit především mandatorní výdaje (rozuměj důchody starobní i invalidní, podporu v mateřství, nezaměstnanosti i nemocenskou) státního rozpočtu.

  Poslanci této strany paralyzují Parlament a s hrdým pohledem a vypjatými hrudníky vystupují před kameru jako bojovníci za blaho lidstva. Vystupují jako hrdinové, kterým se podařilo zabránit, aby se zlepšila životní situace rodin s dětmi, důchodců, nebo třeba nezaměstnaným.

  Proč to všichni dělají? A jak to, že tak jednotně? Proč vyhrožují, že právě důchody a sociální politika je to, co nás vrhlo na okraj propasti? Co to vlastně vlastním tělem brání?

  Shrňme: Své čtyři roky vládnutí využila tato strana takto: Prosadila brutálním násilím parlamentní převahou Topolánkův batoh.

  Tento ruksak obsahoval:

1)      „Strop“ sociálního i zdravotního pojištění. Rozpracoval jsem na samostatných stránkách.

2)      „Rovnou“ daň. Pro bohaté místo 32%, pouhých 15%.

3)      Přesun přímých daní na nepřímé. Propad příjmů státního rozpočtu mají nahradit nejnižší příjmové skupiny omezením důchodů, mateřské a zvýšením DPH i na základní potraviny.

Pro představu uvedené znamená pro občana s příjmem

a) 150.000,-Kč/měsíčně úlevu na zdravotním pojištění   2.869,-Kč

                                          na sociálním pojištění                  4.144,-Kč

                                          na dani                                        18.964,-Kč

                                          Celkem/měsíc                            25.977,-Kč

                                          Za rok                                       311.724,-Kč        z jedné mzdy!!!

 Stát ovšem přijde za rok z této jedné mzdy celkem o 468.576,-Kč, a zdravotní pojišťovna o 103.284,-Kč neboť 25% sociálního a 9% zdravotního pojištění za tohoto zaměstnance platí jeho zaměstnavatel.

 

b) Při příjmu 400.000,-Kč/měs činí celková ztráta státního rozpočtu a zdravotní pojišťovny za rok téměř 2 miliony. Také z jedné mzdy!!!

 

c)  Nakonec bonbónek: Firma Allshare, zúčastněná na tunelu Opencard, vykázala na svého jediného zaměstnance mzdové náklady 20 milionů. Tomuto jednomu zaměstnanci a jeho firmě jsme odpustili 9 milionů na dani a sociálním pojištění a 2,6 milionů na zdravotním pojištění. Lepší tunel pro praní špinavých peněz snad ani nemůže existovat. Jakmile byl dosažen "strop" sociálního i zdravotního pojištění, lze "mzdu" zvyšovat do nekonečna. Vše za 15% "rovné" daně. Dokonce se ani nemusí platit zálohy sociálního a zdravotního pojištění a zpětně je vymáhat tak, jak musí činit všichni ostatní.

 To jsou ti úspěšní, které nesmíme trestat daněmi za to, že jsou úspěšní. Dokonce od nich nesmíme chtít ani takové odvody, jaké platí drtivá většina z nás. Ty úspěšné musíme odměnit daleko nižšími odvody. A zaplatit to za ně. Když jsou tak úspěšní.

  No tak vidíte, že nelze přidat našim rodičům na důchodu zato, že nás vychovali. To už by státní rozpočet opravdu neutáhl. A proč musí ještě třicetikorunovými Julínkovkami živit pány doktory a lékárníky. Pojišťovnám opravdu výrazně poklesly příjmy. Kde by se tedy jinde ty peníze vzaly?

  Tyto peníze chybí ve státním rozpočtu. Musí se ušetřit na nejníže příjmových občanech. To je tedy to, co brání ti nejstatečnější poslanci obstrukcemi v Parlamentu. Musí ubránit své prebendy co nejdéle. Každý měsíc dobrý. O jejich zásadovosti hovoří i fakt, že je z jejich odhodlání neodradí ani to, že se nacházíme v období celosvětové krize.

  Odložené zálohy daní živnostníků pomohou v roce 2010 dokázat, jak účinná byla opatření, která utáhla opasky nejchudším a zachovala obrovská privilegia nejbohatším. Tak krásně to do sebe zapadá, že se ptám, jestli to je opravdu jenom náhoda.

  Spíš bych se přiklonil k možnosti, že se jedná o promyšlený postup, jak vytunelovat státní rozpočet tak, aby to zaplatili ti, kteří jsou na samém dnu příjmových hladin. A ještě s tím souhlasili.

  Obstručníci v Parlamentu jako jeden muž (včetně poslankyň) zuřivě vlastním tělem brání, aby tento stav setrval a nedosáhlo se změny.

To nemá chybu.

Jan Sladký